Spuria irises (SPU)


 • BANNED IN BOSTON (Vaughn 2012)

 • BARLEYCORN (Blyth 2003)

  BARLEYCORN (Blyth 2003)

 • BLONDY

  BLONDY

 • BRASS CNOCKER (Evans 1997)BRASS CNOCKER (Evans 1997)

  BRASS CNOCKER (Evans 1997)

 • CINNAMON MOON (Blyth 2003)CINNAMON MOON (Blyth 2003)

  CINNAMON MOON (Blyth 2003)

 • CLARA ELLEN (Jenkins 1993)CLARA ELLEN (Jenkins 1993)

  CLARA ELLEN (Jenkins 1993)

 • CLARKE COSGROVE (Hager 1974)

 • DREAMCASTER (Blyth 2003)DREAMCASTER (Blyth 2003)

  DREAMCASTER (Blyth 2003)

 • FIRST LOVE

 • FOR MY DARLING

  FOR MY DARLING